Avesta

Handlarsida-toppbild

Bergsnäsg. 8
Försäljning av: Volkswagen
Verkstad: Volkswagen & Skoda

Växel: 0226-363 30
Servicebokning: 0226-363 49

Måndag - fredag  9-18, lördag 10-14

Försäljning av Volkswagen

Contact image

Tomas Traut

Contact image

Thomas Brobäck

Contact image

Henrik Kjersel

Contact image

Joakim Enocksson

Kundmottagning: måndag-fredag 7-17

Telefontid: måndag-fredag 7-16.30

Verkstad för Volkswagen och Skoda

Contact image

Malin Karlsson

Contact image

Markus Kejving

Contact image

Robert Lundgren

Contact image

Ove Öberg

Contact image

Henrik Gradin

Contact image

Jerry Svedlund