Gå till innehållet

Servicemarknadschef

Här kan du läsa mer om yrket "Servicemarknadschef" och vad det innebär.

Att arbeta som Servicemarknadschef på Bilmetro Lastbilar innebär att du ansvarar för verkstad, reservdelar och kundmottagningen. Detta medför ett personalansvar på cirka 15-25 anställda beroende på vilken ort du arbetar.

Med ett stort personal- och budgetansvar ser servicemarknadschefen till att avdelningen når uppsatta mål och visar resultat till sektorchef och samordnare för Bilmetro Lastbilar.

Servicemarknadschefen leder och ansvarar för avdelningarnas utveckling, effektivitet och kvalité på arbetet. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Scania, som också tillhandahåller system för kvalitetsarbetet. Detta medför att du utbildas kontinuerligt inom varumärket och branschen.


Karl-Olov Alvin - Servicemarknadschef i Mora
Karl-Olov Alvin har tidigare arbetat som teknisk officer i försvarsmakten och började arbeta på Bilmetro Lastbilar 2012. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
När jag kommer till mitt arbete på morgonen börjar jag med att gå igenom dagens planering, går en runda på arbetsplatsen för att säkerställa att läget är okej bland personalen och att inga andra hinder för produktionen finns. Vidare går jag igenom inkomna mail. Genomför personal information om det finns nyheter att delge. 

Utöver detta arbetar jag mycket med uppsökande av potentiella kunder. På så vis hittar jag utvecklingsvägar, ser möjligheter och nischer vi kan fokusera på. Uppsökandet är en viktig del och den ger resultat.

Personalansvaret är stort och jag rapporterar kring detta till sektorchef och servicemarknadssamordnare. Jag ansvarar även för vårt serviceavtal med generalagenten, Scania. Vi studerar kundnöjdheten och kvalitén dagligen. Det är viktigt för att stärka varumärket och Bilmetro på marknaden.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
Jag har ett utvecklande ledarskap som innebär att jag tror på individens förmåga. Jag kräver mycket av mina medarbetare och ger dem möjlighet till att utvecklas i en förlåtande miljö. Vilket innebär att det är tillåtet att göra fel för att lära sig. Jag arbetar med mål och resultat och har ofta personalmöten där jag informerar mycket. Det är viktigt att vara öppen och låta personalen vara delaktiga.

Att vara chef och ledare är en livsfilosofi, det är inget man börjar vara kl. 08.00 på morgonen. Jag försöker alltid vara rättvis och agerar med ett gott föredöme för min personal. Min dörr är alltid öppen och mitt engagemang finns där 24 timmar per dygn.

Vilka egenskaper är viktiga i rollen som Servicemarknadschef?
Att vilja ta ansvar, Bilmetro är ett otroligt bra företag som visar att den lokala chefen har ansvaret. Man måste tycka om att jobba med människor, engagera, motivera och vara rättvis. Detta är ledord i mitt ledarskap. Även att ta kunder och utveckla kundrelationer är en annan viktig del.

Ekonomiskt sinnelag är också en bra egenskap då vi styrs med nyckeltal vilket kräver gedigen uppföljning och förmåga att sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

Vad är roligast med ditt arbete?
Det är variationen på arbetsuppgifterna och personalen. Jag brinner för att arbeta med människor och att få se andra människor lyckas. 

Vad gör att du trivs på Bilmetro?
Möjligheten att ta ansvar. Jag gillar att det är den lokala chefen som ansvarar. Jag gillar också friheten samt att det hela tiden kommer utmaningar i olika former.  Jag stortrivs på Bilmetro, ledningens engagemang främjar att man vill jobba och lyckas.