Gå till innehållet

En dag på jobbet

Bilmetro Lastbilar fokuserar på den viktigaste verksamheten av alla, våra kunders. I vårens Bilmetroblad har vi valt att fördjupa oss inom vår egen verksamhet med fokus på servicemarknad. 

Bilmetrobladet besökte servicemarknad på Laxgången i Gävle en tidig morgon för att utforska hur en vanlig arbetsdag ser ut och hur processerna går till när en lastbil lämnas in för reparation.

Allt startar i princip startar med att kunden kontaktar någon av våra kundmottagare, oftast via telefon. Utifrån den information som fås är det upp till kundmottagaren att fatta ett beslut för att säkerhetsställa vilket problem som uppstått. Detta varierar mycket, ibland vet kunden eller kundmottagaren redan vad som är felet, andra gånger måste lastbilen felsökas för att hitta problemet. Efter detta bokar vanligtvis kundmottagaren in en tid då kunden kommer tillbaka och får bilen lagad. En del gånger kan det vara akuta problem och då försöker Bilmetro alltid hitta den bästa möjliga lösningen för att kunden ska kunna fortsätta med sin körning och på så vis ”rädda” sin last.

När kundmottagaren bokar in en verkstadstid, och skapar en så kallad arbetsorder, så ser reservdelspersonalen vilka reservdelar som behövs och plockar i ordning dem. Oftast har Bilmetro delen på lager men ibland kan det behöva beställas eller skickas från någon annan ort. Därefter tar mekanikerna vid, går igenom arbetsordern och reparerar bilen.

Hur exakt dessa moment ser ut kan skilja sig något mellan våra orter, mycket beroende på storlek. Men eftersom Bilmetro Lastbilar är auktoriserade Scania-verkstäder så arbetar alla inom deras standardiseringar. Alla orter jobbar ständigt med utveckla och förbättra dessa processerna inom alla led.

Möten och uppföljningar är en viktig punkt för att alla flöden ska fungera optimalt. Verkstaden har så kallade pulsmöten tre gånger per dag. Dessa möten anpassas något efter hur högt tryck det är i verkstaden. Då Bilmetrobladet var på plats i Gävle var det högtryck, många jobb var på väg in och många skulle ut. Oavsett trycket i verkstaden hålls alltid en punkt: morgonens pulsmöte kl.09:00. På detta möte samlas alla mekaniker samt verkstad- och servicechef.
Pulsmötena tar upp: pågående och inkommande arbeten, städning/arbetsmiljö, reservdelar/eventuella reklamationer, projekt och tillbud. Tillbuden kan vara om någon olyckshändelse skett, att detta tas upp samt att alla tillsammans diskuterar hur det kan förebyggas. Liknande möten genomför även service- och reservdelsteamen med varandra varje dag, ungefär samma tid.Bilmetro Lastbilar arbetar också mycket med serviceavtal. I Gävle är det Denise som samordnar den biten. Hon kollar dagligen över kundernas lastbilar via ett system och ser över vilka som bör servas. Därefter kontaktar hon kunden och bokar in en passande tid. Utöver detta håller hon även koll på serviceprotokoll och skickar ut dessa till kund.

Oavsett vad våra kunder behöver hjälp med, vill vi på Bilmetro Lastbilar alltid ge en hjälpande hand och en service i hög klass. Vi ser oss som en dold partner som alltid vill främja kundens verksamhet.

Bilmetrobladet nr 1-2019