Gå till innehållet

Bilmetro i unikt samarbete med Keolis

Bilmetrobladet var på plats i Borlänge när ett nytt samarbete trädde i kraft mellan Bilmetro Lastbilar och kollektivtrafikkoncernen Keolis i Dalarna. 

Samarbetet innebär att förarna kommer utbildas och coachas inom Scania Effektiv körning under ett år. Att använda detta program inom kollektivtrafik med många förare samtidigt är nytt och unikt för samtliga inblandade.

Syftet med Scania effektiv körning är att förbättra miljön för både förare och passagerare, öka säkerheten och undvika onödigt slitage på fordonet. För att nå detta coachas förare av Scania under ett år, som ger förslag och tips på vad man bör tänka på inom körningen. 

Kjell Westlund, servicemarknadssamordnare på Bilmetro, är mycket positiv och förväntansfull. Han anser att projektet är stimulerande och spännande att starta tillsammans med en kund som Bilmetro också har ett bra samarbete med sedan tidigare.

Projektet börjar med att historiskt sett analysera hur Keolis bussar har gått och jämföra med hur det ser ut idag. Under resans gång kommer driftdatat från bussarna samlas in kontinuerligt vilket sammanställs i en rapport varje månad. Utifrån det kommer förarna att coachas och se resultat i hur de kan förbättra körningen. Några parametrar som driftdatat mäter är: tomgångskörning, utrullningar, hastiga inbromsningar och fortkörning. Vid förbättringar av dessa parametrar kan många olika positiva resultat ges. Ett exempel på detta kan vara om föraren minskar hastiga inbromsningar och tomgångskörning. Det kan leda till lägre bränsleförbrukning, vilket genererar lägre kostnader för företaget och ger färre utsläpp i miljön.

Fredric Bursell, coach från Scania Sverige, tycker det är kul att se det fina samarbetet mellan Bilmetro och Keolis. Han anser att de ska bli roligt att coacha dem då Scania inte ofta har coaching program för buss i den här storleken. Han berättar också att förarna är entusiastiska, rutinerade och visar ett stort intresse. Vid tidigare projekt med bussar i mindre omfattning berättar Fredric att det går att göra förbättringar inom effektiv körning. Något som Bilmetro förväntansfullt hoppas på att se hos Keolis.

Bilmetrobladet nr 1-2017