Gå till innehållet

Reparation- och underhållsavtal (Grönt kort)

Med Scanias reparation- och underhållsavtal, även kallat Grönt kort avtal, får du förenklad administration och bättre andrahandsvärde på ditt fordon. Avtalet är ett heltäckande tillsyns- och reparationsavtal för lastbilar och kan tecknas upp till 7 år och/eller 120 000 mil.Då du regelbundet betalar en avgift beroende på avtalets omfattning får du full kontroll över dina kostnader. Grönt kort avtalet gäller på alla Scaniaverkstäder i Sverige. Kostnader för jour, utryckning eller bärgning med Scania Assistance ingår i avtalet liksom Scania Max24. Du får avbrottsersättning om fordonet står stilla mer än 24 timmar på grund av akut driftstopp.

När avtalet upphör görs en slutavräkning. Om kostnaderna för reparationer överstiger avgifterna betalar du inget extra. Blir det överskott får du tillbaka hälften av detta.