Gå till innehållet

Modul A: Lagar och föreskrifter

Kursens syfte
Att kursdeltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Att belysa problematiken i samband med brottsligheten och människosmuggling.

Mål
• Känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.
• Känna till bestämmelserna för godstransport
• Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Kursens längd
• 1 dag (7 timmar)

Läs mer om modulerna
Modul A  I  Modul B  I  Modul C  I  Modul D  I  Modul E