Gå till innehållet

Modul B: Bränsleeffektiv och trafiksäker körning

Kursens syfte
Att kursdeltagarna ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle såväl ur ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv.

Mål
• Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.
• Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.
• Kunna optimera bränsleförbrukningen.

Kursens längd
• 1 dag (7 timmar)

Läs mer om modulerna
Modul A  I  Modul B  I  Modul C  I  Modul D  I  Modul E