Gå till innehållet

Modul C: Godstransporter

Kursens syfte
Att kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Mål
• Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
• Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationer av marknaden.

Kursens längd
• 1 dag (7 timmar)

Läs mer om modulerna
Modul A  I  Modul B  I  Modul C  I  Modul D  I  Modul E