Gå till innehållet

Modul D: Arbetsrisker och hälsa

Kursens syfte
Att upplysa kursdeltagarna om vikten av god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomisk som möjligt.

Mål
• Kunna förebygga risker.
• Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga

Kursens längd
• 1 dag (7 timmar)

Läs mer om modulerna
Modul A  I  Modul B  I  Modul C  I  Modul D  I  Modul E