Gå till innehållet

Modul E: Nödsituationer och företagsimage

Kursens syfte
Att säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agera i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål
• Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.
• Kunna bedöma krissituationer.
• Kunna upplysa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Kursens längd
• 1 dag (7 timmar)

Läs mer om modulerna
Modul A  I  Modul B  I  Modul C  I  Modul D  I  Modul E