Gå till innehållet

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren gällande laddning av ditt fordon. 

Frågor och svar privatperson

Vad är grön teknik stöd?
Om du är en privatperson och ska installera grön teknik i din fastighet kan du få skattereduktion. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och vi begär sedan utbetalning från Skatteverket. Om roten redan är utnyttjad har vi rätt att debitera kostanden i efterhand. Läs mer om stödet på Skatteverkets hemsida:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik

 

Frågor och svar företag och organisationer

Hur skall betalningen av laddningen debiteras och administreras?
Genom Bilmetros plattform kopplas laddare upp och betalning sker via app. All förbrukning och likande går att hitta i portalen.

Kan man ladda flera bilar samtidigt?
Med vår lösning för lastbalansering kan man enkelt instruera systemet vilken laddbox som ska prioriteras om laddströmmen måste sänkas. Laddsystemet nyttjar den tillgängliga effekten utan att påverka övriga belastningskällor. När flera elfordon laddar samtidigt hjälper lastbalanseringen dig att styra och fördela laddeffekten till laddboxarna så att man hela tiden laddar så effektivt som möjligt utan att riskera överbelastning av säkringarna.

Vilka kan söka bidrag för laddstationer?
Företag & organisationer – Laddstationer till anställda
Företag och andra organisationer kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Till exempel laddningsstationer som installeras på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/

Flerbostadshus – Laddstationer till boende
Bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Till exempel laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/

Hur snabbt laddas fordonen?
Det beror på vilken laddare man väljer. AC boxar för en hybrid behöver en laddningstid på ca 3-4 timmar medan rena elbilar behöver ca 8-10 timmar beroende på storlek av batteri.

Ska laddboxarna installeras på väggen eller på stolpe?
Våra förslag på laddboxar är speciellt anpassad för företagsparkeringar och de kan installeras på väggen i garage eller på stolpar som kan placeras i anslutning till fastighetens parkering.

Har områdets/lokalens elsystem inspekterats?
När du beställer laddbox utförs installationen alltid av en utbildad elektriker. Dessutom görs en grundlig genomgång av den befintliga elanläggningen. Därmed får du också ett ”kvitto” på elanläggningens status.

Jag är hyresgäst hos extern fastighetsägare, kan jag installera laddboxar?
Du som hyrestagare kontaktar din fastighetsägare för att ansöka om lov att installera laddboxar och eventuell överenskommelse om hur detta ska finansieras. Vi erbjuder ett platsbesök av vår kunniga personal för att se över förutsättningarna för installation av laddboxar och lastbalansering. Kostnad 1990 kr ex moms.