Gå till innehållet

Policy

Kvalitetspolicy

- Vårt förädlingsvärde skall motsvara eller helst överträffa kundernas krav, behov och förväntningar.
- Vår kvalité skall säkerställas genom kompetens, ansvarstagande och engagemang hos alla.
- Ledningen ska arbeta för att ledningssystemet kontinuerligt förbättras.
- Våra kritiska leverantörer skall känna till våra kvalitetsmål och uppmanas att leva upp till berättigade kundstyrda krav.

Miljöpolicy

- Bilmetro skall som återförsäljare för personbilar och lastbilar alltid värdera miljöaspekterna högt.
- Bilmetro skall följa gällande lagstiftning, krav från kunder, huvudmän, myndigheter och övriga intressenter.
- Bilmetros miljöarbete skall efter våra lokala och ekonomiska förutsättningar bidra till att förebygga och minska kontinuerlig miljöpåverkan genom att använda produkter och tjänster med låg miljöpåverkan, men även genom att försöka påverka våra kunder att köpa produkter med lägre miljöpåverkan och genom att förmå dem att sköta underhållet av produkten under dess livscykel samt att erbjuda ett miljövänligt alternativ till diesel

Kontakt

Magnus Dahlberg, Kvalitetsansvarig
Mobil: 070-321 97 13
magnus.dahlberg@bilmetro.se