Gå till innehållet

Planer för ny Audi-anläggning i Dalarna

Bilmetro och kommunen har skrivit ett markanvisningsavtal med avsikten att Bilmetro köper drygt 10 000 kvadratmeter mark av kommunen på det nya arbetsplatsområdet i Islingby, intill E16, vid infarten till Borlänge från Falun.

Stefan Hellgren, ansvarig för Bilmetros personbilsförsäljning i Dalarna säger:
– Får vi bygglov så köper vi tomten. Planen är att uppföra en ny Audi-anläggning med bilförsäljning, verkstad och kontor. Försäljningen av Audi flyttar då från Södra Backa till den nya anläggningen.
Vi har bara ett försäljningsställe för Audi i Dalarna, så det geografiska läget intill E16 är mycket bra och det är lätt att ta sig dit.

När flytten är genomförd kommer omdisponeringar vid nuvarande anläggning på Hammargatan att ske. De märken som blir kvar får mer utrymme och förhoppningen är att satsningen ska öka försäljningen inom alla segment. I och med detta kommer vi också att behöva nyrekrytera. Går det som tänkt ska anläggningen vara i drift första kvartalet 2018

För mer information:
Stefan Hellgren 070-579 25 41 eller stefan.hellgren@bilmetro.se


Entré till dagens befintliga Audi-bilhall på Södra Backa. 

Länkar:
Artikel i dt.se från 8 oktober