Gå till innehållet

Studie visar: Tre mils räckvidd räcker långt

Glöm tanken om jättebatterier. Har bilen laddning för tre mil, täcker det 75% av resebehovet - det framgår i en undersökning bland svenska förare av modellerna Passat GTE eller Golf GTE.

− Att en så stor del av körningen sker på el både överraskar och glädjer. Det överträffar andra siffror som nämnts i debatten. Det går uppenbarligen att elektrifiera en stor del av biltrafiken med laddhybrider, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Laddhybriden Passat GTE har på kort tid blivit Sveriges mest sålda supermiljöbil och är en stor anledning till att laddbara bilar på de svenska vägarna ökar kraftigt. För att få en bättre bild av hur laddhybriderna används i vardagen har Volkswagen Sverige undersökt körvanorna bland samtliga förare av Passat GTE och Golf GTE i Sverige. Båda modellerna har en räckvidd på 50 km på ren eldrift.

Undersökningen visar att nästan hälften av de tillfrågade förarna kör minst 80 procent på el med sina laddhybrider. 

− Den som inte tror på möjligheterna att avsevärt minska trafikens klimatutsläpp redan till år 2030 bör läsa undersökningen. För många hushåll innebär laddhybriden att bara en handfull längre körningar per år kräver att man tankar vanligt bränsle, fortsätter Sten Forsberg.

Hela 98 procent av de tillfrågade säger att körningen i bilens E-läge, det vill säga körning på el, har en direkt positiv inverkan på förarens privatekonomi. Körning på el innebär en energikostnad på cirka två kronor per mil, vilket är en stor besparing jämfört med körning på bensin. Undersökningen visar också att nästan hälften av förarna laddar bilen enbart hemma.

− Den höga andelen hemmaladdning visar att en långtgående elektrifiering av biltrafiken inte kräver ett rikstäckande nät av snabbladdningsstationer. En snabb ökning av andelen laddhybrider räcker långt, säger Sten Forsberg.

Undersökningen visar att laddhybriden inte är ett storstadsfenomen. Volkswagens laddhybridsförare är jämnt fördelade mellan storstäder, mindre städer och glesbygd. Andelen körning på el ökar med minskande körsträcka. De med mer än 5 mil till jobbet enkel resa kör mindre på el än de med upp till 3 mil dit. Men andelen körning på el är hela 67 procent bland de som kör 25-50 mil i veckan (motsvarande 1 300-2 600 mil per år).

− Elbilens miljöfördelar måste kombineras med räckvidden hos en konventionell bil. Att andelen elkörning är hög även bland dem som kör mer än 25 mil i veckan visar att laddhybriden löser denna uppgift väl. Laddhybriden är en elbil för Sverige, avslutar Sten Forsberg.

Kort om undersökningen
Undersökningen genomfördes under vecka 37 och 38, 2016 och omfattar svar via webbenkät till samtliga förare av Volkswagen Passat GTE och Volkswagen Golf GTE i Sverige. Totalt tillfrågades 2 211 personer, varav 1 352 svarade på enkäten.

Läs hela pressmeddelandet här