Gå till innehållet

Bilmetro i unikt miljösamarbete med Scandic CH

Under vecka 33 trädde ett nytt samarbete i kraft mellan Bilmetro Volkswagen i Gävle och Scandic CH i Gävle. Syftet med samarbetet är att skapa medvetenhet kring vår miljö och ge en inblick i vad vi kan bidra med till att göra den bättre. 

Om framtiden vet vi inte mycket. Men vi vet att vi vill ha en, och då blir miljön den enskilt viktigaste faktorn. Och minskningen av fossila bränslen helt avgörande. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, vilket nu Scandic CH i samarbete med Bilmetro erbjuder sina gäster. Under gästernas hotellvistelse kommer från och med vecka 34 en 100% elbil från vår Volkswagen-anläggning i Gävle att finnas för uthyrning, helt utan kostnad.

Projektet initiativtagare är Magnus Lindmark, Försäljningschef på Bilmetro i Gävle, tillsammans med Karin Lundman, Hotelldirektör på Scandic CH i Gävle. Att samarbetet fokuserar på miljö och hållbarhet med en lokal förankring är ingen slump. De båda menar att det är viktigt att samverka lokalt inom olika branscher för att tillsammans kunna öka medvetenheten om miljön. ”Vi försöker alltid hitta bra sätt och nya möjligheter att vara med och bidra till att göra skillnad” säger Karin.